Τα δωμάτια 
    Ίταμος

    Κέλυφος

    Παρθενώνας

    Δραγουντέλι

 
     
  Τα δωμάτια  
     
 

Σε αυτή την ενότητα θα μπορέσετε να δείτε φωτογραφίες από όλα μας τα δωμάτια  ξεχωριστά (Ίταμος, Κέλυφος, Παρθενώνας, Δραγουδέλι). Δημιουργήσαμε τέσσερεις διαφορετικούς χώρους, με διαφορετικό στυλ, εμπνευσμένοι κυρίως από εικόνες που εχουμε στο μυαλό μας, από την ομορφιά της περιοχής μας.

Παρακάτω φαίνονται επίσης και φωτογραφίες του ξενώνα εξωτερικά.